Kategorier
Annat

Effektiv fettavskiljare separerar avloppsvattnet

Med en fettavskiljare slipper man problem med avloppet. För caféer, restauranger och många andra verksamheter är det också ett måste. Läs på om fettavskiljare för din verksamhet.

Fett är inte som vatten, utan det klumpar ihop sig och täpper igen avloppsrören och avloppsnätet. Även om man torkar ut stekpannor och är noga med att samla upp frityrolja innan man diskar följer det ändå med fett i diskvattnet. Därför är det lag på att vissa verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad som samlar upp fett och matrester så att det inte åker ner i rören. De flesta verksamheter som håller på med större mängder av matlagning måste ha fettavskiljare, exempelvis restauranger, caféer, förskolor, storkök, catering, hotell, bagerier, med flera. Även vissa företag inom tillverkningsindustrin har detta krav, eftersom de använder sig av fett i sin produktion.

Ta hjälp av ett företag specialiserade på fettavskiljare

Med en fettavskiljare slipper man stopp i avloppet och att högtrycksspola rörledningarna. Det finns flera olika typer av fettavskiljare och det gäller att välja ett system som är anpassat efter verksamheten. Vill man installera en fettavskiljare är det bästa att vända sig till ett företag som är specialiserade på detta. De kan göra en utredning och mäta mängden fett i avloppsvattnet, och på så vis få fram vilken typ av fettavskiljare som lämpar sig bäst. Ibland är mängden fett så liten att man klarar sig med en mindre modell, även om bestämmelserna säger något annat. Ett företag specialiserade på fettavskiljare kan hjälp till att ansöka om dispens för en mindre modell.